Blogia
alvarofol

O PORTAL DO EMPREGO

Neste lugar na rede intégrase o "Servicio Público de Empleo Estatal" e os Servicios Públicos de Emprego das diferentes Comunidades Autónomas, co fin de posibilitar o coñecemento polos cidadáns das ofertas, demandas de emprego e oportunidades de formación exitentes en todo o territorio do Estado, así como no resto dos países do Espacio Económico Eurpeo.


0 comentarios